mobile phone link image
jobs page link image
 
follow us on facebook follow us on twitter
day
00  Month

Breakfast Club Jobs

 
Created on 17/07/2017 @ 10:00
SocialTwist Tell-a-Friend

Cyngor Sir Powys

YSGOL GYMRAEG Y TRALLWNG

Red Bank, Trallwng, Powys, SY21 7PW

Pennaeth: Mrs Bethan Bleddyn

Arweinydd a Chynorthwy-ydd Clwb Brecwast (2 swydd)

Rydym yn chwilio am Arweinydd a Chynorthwy-ydd Clwb Brecwast i weithio 5 awr

yr wythnos (07:50 a.m - 08:50 a.m. o Ddydd Llun i Ddydd Gwener yn ystod Tymor

yr Ysgol) a fydd, trwy ethos gofalgar ac fel rhan o dîm, yn goruchwylio a sicrhau

diogelwch, gofal priodol a lles plant yn ystod y Clwb Brecwast.

Mae croeso i chi gysylltu â’r Dirprwy Bennaeth, Miss Laura Jones, yn Ysgol Ardwyn

am fwy o fanylion am y swydd ar 01938 552005.

Cymraeg yn hanfodol.

Dyddiad Cau: 28/07/17

Breakfast Club Leader and Breakfast Club Assistant (2 posts)

We are looking for a Breakfast Club Leader and Breakfast Club Assistant to work 5

hours a week (07:50a.m. - 08:50 a.m. Monday to Friday during School Term dates)

who, through a caring ethos and as part of a team will supervise and ensure the

safety, appropriate care and well-being of children during Breakfast Club.

Interested applicants are welcome to contact the Deputy Headteacher at Ysgol

Ardwyn for more details about the posts on 01938 552005.

Welsh essential.

Closing date for applications: 28/07/17

For application forms and job details, telephone 01597 826409

e-mail job.applications@powys.gov.uk or apply on line at www.powys.gov.uk

Completed application forms for this vacancy should be submitted to The

Headteacher, YSGOL GYMRAEG Y TRALLWNG, Red Bank, Trallwng, Powys.

www.powys.gov.uk

 

home page business listing link image