mobile phone link image
jobs page link image
 
follow us on facebook follow us on twitter
day
00  Month

Meet the contractor event

 
Created on 04/08/2017 @ 10:32
SocialTwist Tell-a-Friend

SWG Construction (Build & Renovate) Ltd - Meet the Contractor Event

SWG Construction (Build & Renovate) Ltd are holding two Meet the Contractor events, one in Newtown and one in Llandrindod Wells to increase and develop their supply chain for future opportunities, three local contracts, two based throughout North Powys and one in Llandrindod Wells as well as a number of other Contracts in the area covering a range of opportunities. 

Contracts include:

·         Delivering all aspects of kitchen refurbishments to Welsh Housing Quality Standard throughout North Powys to Council housing stock. Contract duration 3 years (plus 1).

·         Re-roofing Council housing stock throughout North Powys. Contract duration 3 years (plus 1).

·         Major refurbishment and renovation works to a development project in Llandrindod Wells. Contract duration (10 months)

·         Various other Contracts

The Meet the Contractor events will be on a drop-in basis to come along to discuss and find out what opportunities are available on these Contracts and express an interest. Tea/Coffee and biscuits will be available.

All trades and experience welcome to come along including roofers, bricklayers, plumbers, carpenters, plasterers, tilers, electricians, decorators, kitchen fitters, groundwork teams and skilled/unskilled labour.

• Tuesday 8th August 1pm – 5pm

The Media Resource Centre, Oxford Rd, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6AH 

• Thursday 10th August 9am – 1pm

Newtown Association Football Club, Latham Park, Newtown, Powys, SY16 1EN

To register your intention to attend one of the above events, please ring the company on 01938 554476.

For anyone unable to attend either of these events but are interested in working with SWG please contact them on sales@swg.co.uk.

Business Wales and Construction Futures Wales will also be present at the events to discuss potential support for local companies within the construction industry.


SWG Construction (Build & Renovate) Ltd - Digwyddiad Cwrdd â’r Contractwr 

Mae SWG Construction (Build & Renovate) Ltd yn cynnal dau ddigwyddiad Cwrdd â’r Contractwr , un i’w gynnal yn y Drenewydd, ac un i’w gynnal yn Llandrindod, i gynyddu a datblygu ei chadwyn o gyflenwyr ar gyfer cyfleoedd gwaith gyda’r cwmni ar dri chytundeb lleol, dau wedi eu lleoli ar draws Gogledd Powys , ac un yn Llandrindod.  Yn ogystal, mae’r cwmni â chyfleoedd gwaith ar nifer o gytundebau eraill yn yr ardal.

Mae’r cytundebau yn cynnwys:- 

·         Darpariaeth gwaith pob agwedd o adnewyddu ceginau i Safon Ansawdd Tai Cymru ar stoc tai'r Cyngor.  Hyd y Cytundeb 3air mlynedd ( estyniad 1 flwyddyn) 

·         Ail doi stoc tai’r Cyngor ar draws Gogledd Powys.  Hyd y Cytundeb  3air mlynedd ( estyniad 1 flwyddyn) 

·         Prif waith adnewyddu ag adeiladwaith ar brosiect datblygu yn Llandrindod.  Hyd y Cytundeb ( 10 mis) 

·         Amrywiaeth o Gytundebau eraill 

Fydd y digwyddiad Cwrdd â’r Contractwr ar ffurf galw mewn, ac yn gyfle i drafod a chael gwybodaeth bellach ar y cyfleoedd fydd yn deillio o’r Cytundebau, a datgan diddordeb.  Bydd Te a Choffi a bisgedi yn cael eu darparu.  

Croeso i bob crefftwr â phrofiad i fynychu yn cynnwys  towyr, bricwyr, plymwyr, seiri, plastrwyr, teilwyr, trydanwyr, addurnwyr, gosodwyr ceginau, timau weithwyr llawrwaith, gweithwyr medrus / anfedrus. 

• Dydd Mawrth 8fed Awst 1yp - 5yp

The Media Resource Centre, Heol Oxford, Llandrindod, Powys, LD1 6AH  

• Dydd Iau 10fed  Awst  9yb - 1yp 

Clwb Pêl Droed Y Drenewydd,  Parc Latham, Y Drenewydd , Powys, SY16 1EN
I gofrestru eich bwriad i fynychu un o’r digwyddiad uchod, ffoniwch y cwmni ar 01938 554476.

Os fydd unrhyw un yn methu mynychu’r digwyddiadau, ond â diddordeb mewn gweithio gyda SWG, yna cysylltwch â’r cwmni trwy ebost sales@swg.co.uk

Bydd Busnes Cymru ynghyd â Dyfodol Adeiladu Cymru hefyd yn bresennol yn y digwyddiad er mwyn trafod cymorth posibl i gwmnïau lleol yn y diwydiant adeiladu.  

icnn logo