mobile phone link image
jobs page link image
 
follow us on facebook follow us on twitter
day
00  Month

Temporary Centre Manager

 
Created on 22/11/2018 @ 22:06
SocialTwist Tell-a-Friend

Temporary Centre Manager

1st Clive’s Own Welshpool Scout Group requires a temporary Centre Manager

This is a temporary appointment due to the absence on maternity leave of the Centre Manager, who is expected to return to work in January 2020. The temporary employment will end upon her return to work unless terminated earlier.

The post is subject to a 3 month probationary period.

Salary £25,000 per annum.

37 hours per week including evening and weekend work and Bank Holidays as required.

Further details and application packs can be obtained from Kylie Carter via email: cowshacc@icloud.com or by telephoning the office on 01938 228472 or 07434 944431.

Closing date for applications: 5p.m. 31/12/18 Interview 7/01/19.

The successful candidate will be required to undertake an Enhanced Disclosure and Barring Service (DBS) check.

Swydd Rheolwr Ganolfan Grŵp Scowtiaid 1st Clive’s Own yn y Trallwng

Swydd Rheolwr Ganolfan dros dro oherwydd cyfnod mamolaeth tan Ionawr 2020 pan bydd y rheolwr presenol yn dychwelyd. Bydd y swydd yn darfod ar ei dychweliad os heb ei therfynnu ynghynt.

Mae’r swydd yn ddibynol ar dri mis o gyfnod prawf.

Cyflog: £25,000 y flwyddyn.

37 awr yr wythnos yn cynnwys gweithio nosweithiau, penwythnosau a gwyliau banc yn ôl yr angen.

Manylion pellach a phecynnau cais gan Kylie Carter drwy ebost: cowshacc@icloud.com neu ffonio’r swyddfa ar 01938 228472 neu 07434 944431.

Dyddiad cau i dderbyn ceisiadau: 5y.p 31/12/18.

Bydd rhaid i’r ymgeisydd llwyddianus gael gwyriad gwasanaeth datgelu a gwahardd (DBS).

 


icnn logo