mobile phone link image
jobs page link image
 
follow us on facebook follow us on twitter
day
00  Month

Administrator Required

 
Created on 04/03/2020 @ 16:37
SocialTwist Tell-a-Friend


Administrator

Salary range (£17,398 - £21,265) 35 hours per week

Based in Newtown, Powys

We are looking for an administrator with strong IT skills to join our team, providing excellent customer service to our clients and support to colleagues. 

Your skills in the use of social media will be put to good use in promoting our services along with other marketing initiatives. 

Download the job pack from our website www.crpowys.co.uk or call 01686 620760 

Closing date: 12 Noon 17th March 2020 Interview date: 24th March 2020 

Gweinyddydd

Cyflog (£17,398 - £21,265) 35 awr yr wythnos

Yn seiliedig yn y Drenewydd, Powys 

Rydym yn edrych am weinyddydd gyda sgiliau TG cryf i ymuno â’n tim i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i’n cleientiaid a chefnogi cydweithwyr. 

Gwneir defnydd da o’ch sgiliau gyda’r cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo ein gwasanaethau ynghyd â chynlluniau marchnata eraill. 

Lawrlwythwch y pecyn swydd o’n gwefan www.crpowys.co.uk neu ffonio 01686 620760 

Dyddiad cau: 12pm 17 Mawrth 2020 Dyddiad cyfweliadau: 24 Mawrth 2020 

icnn logo