mobile phone link image
jobs page link image
 
follow us on facebook follow us on twitter
day
00  Month

New Business Systems Administrator required

 
Created on 20/07/2019 @ 08:40
SocialTwist Tell-a-Friend


Mid Wales Housing Association currently has a vacancy for: -

New Business Systems Administrator

Based in Newtown, Powys

(Fixed term until 31st March 2020)

Are you who we are looking for?  We are looking for someone who is customer focused, pays attention to detail and is committed to the Association’s mission and values.

The New Business Systems Administrator role provides support and assistance for the property maintenance services provided by the Association and its contractors.  It is a key role in ensuring that the Association’s Housing Management system is kept up to date.

Salary £21,620 - £26,424 

35 hours per week

For further details and an application pack:  

Email: jobs@mid-walesha.co.uk

Visit: www.mid-walesha.co.uk

Ring: 0300 111 3030

You can apply online at www.mid-walesha.co.uk or send your completed application form to HR Manager, Mid-Wales Housing Association, Tŷ Canol House, Ffordd Croesawdy, Newtown, Powys SY16 1AL.

Closing date for applications: Noon on Monday 29th July 2019
Interviews will take place on:  Friday 2nd August 2019

Mae gan Gymdeithas Tai Canolbarth Cymru swydd wag ar gyfer:-

Gweinyddydd Systemau Busnes Newydd

Seiliedig yn y Drenewydd, Powys

(Cyfnod penodol tan 31 Mawrth 2020)

Ai chi yr ydym yn edrych amdano? Rydym yn chwilio am rywun sydd â ffocws ar y cwsmer, yn rhoi sylw i fanylion ac yn ymroddedig i genhadaeth a gwerthoedd y Gymdeithas.

Mae rôl Gweinyddydd Systemau Busnes Newydd yn rhoi cefnogaeth a chymorth i'r gwasanaethau cynnal a chadw eiddo a ddarperir gan y Gymdeithas a'i chontractwyr. Mae'n rôl allweddol wrth sicrhau y cedwir system Rheolaeth Tai y Gymdeithas yn gyfredol.

Cyflog £21,620 - £26,424  

35 awr yr wythnos

I gael manylion pellach a phecyn cais:

E-bost: jobs@mid-walesha.co.uk

Ymweld â: www.mid-walesha.co.uk

Ffonio: 0300 111 3030

Gallwch wneud cais ar-lein yn www.mid-walesha.co.uk neu anfon eich ffurflen gais wedi'i llenwi at y Rheolydd Adnoddau Dynol, Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru, Tŷ Canol, Ffordd Croesawdy, Y Drenewydd, Powys SY16 1AL.

Dyddiad cau ceisiadau: Canol-dydd ddydd Llun 29 Gorffennaf 2019

Cynhelir cyfweliadau: 02 Awst 2019

icnn logo