mobile phone link image
jobs page link image
 
follow us on facebook follow us on twitter
day
00  Month

Volunteering Officer

 
Created on 15/06/2020 @ 13:38
SocialTwist Tell-a-Friend


PAVO is seeking to recruit to the following post:-

Volunteering Officer

Base will be in Newtown

working 21 hours per week

This is an exciting opportunity to develop volunteering services in North Powys – particularly focussing on the communities of Newtown, Llanidloes and surrounding communities. If you are passionate about volunteering and have good interpersonal skills and an interest in communities then this might be the role for you.

Salary:- £15,480 per annum  (£25,801 pro rata) funded until 31st March 2021 (may be extended subject to funding)

Closing date for applications: 29th June 2020 at 10.00am

Interviews will be held on 3rd July 2020 (This may be carried out remotely using appropriate technology)

Application packs are available from the PAVO website:

https://www.pavo.org.uk/jobs.html

or recruit@pavo.org.uk              tel:01597 822191

For more information about PAVO see: www.pavo.org.uk

 

Mae PAVO yn awyddus i recriwtio ar gyfer y swyddi isod:-

Swyddog Gwirfoddoli
I’w lleoli yn: Y Drenewydd

yn gweithio 21 awr yr wythnos

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ddatblygu gwasanaethau gwirfoddoli yng Ngogledd Powys - gan ganolbwyntio'n benodol ar gymunedau'r Drenewydd, Llanidloes a'r cymunedau cyfagos. Os ydych chi'n angerddol am wirfoddoli a bod gennych sgiliau rhyngbersonol da a diddordeb mewn cymunedau, yna gallai hyn fod y rôl i chi.

Cyflog:-£15,480 y flwyddyn (£25,801 pro rata) - cyllidir y swyddi hyd at 31ain Mawrth 2021 (

gellir ei estyn yn amodol ar gyllid)

Dyddiad cau ar gyfer y swydd uchod: 29ain Mehefin 2020 10.00am

Cynhelir cyfweliadau ar 3ydd Gorffenaf 2020

 (Gellir gwneud hyn o bell gan ddefnyddio technoleg briodol)

Mae pecynnau cais ar gael trwy wefan PAVO:

https://www.pavo.org.uk/jobs.html

neu drwy e-bostio: recruit@pavo.org.uk            neu drwy ffonio: 01597 822191

Am fwy o wybodaeth am PAVO ewch at: www.pavo.org.uk

icnn logo