mobile phone link image
jobs page link image
 
follow us on facebook follow us on twitter
day
00  Month

Administrator Required

 
Created on 18/12/2020 @ 10:59

Administrator 

Salary range (£17,399 - £21,265) 35 hours per week 

Temporary up to 10 months 

Based in Newtown, Powys 

We are looking for an administrator with  strong IT skills to join our team, providing  excellent customer service to our clients  and support to colleagues.  

Your skills in the use of social media will  be put to good use in promoting our  services along with other marketing  initiatives. 

Download the job pack from our  website www.crpowys.co.uk or call 01686 620760 

Gweinyddydd 

Cyflog (£17,399 - £21,265) 

35 awr yr wythnos 

Dros dro hyd at 10 mis 

Yn seiliedig yn y Drenewydd, Powys 

Rydym yn edrych am weinyddydd gyda  sgiliau TG cryf i ymuno â’n tim i ddarparu  gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i’n  cleientiaid a chefnogi cydweithwyr. 

Gwneir defnydd da o’ch sgiliau gyda’r cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo ein  gwasanaethau ynghyd â chynlluniau  marchnata eraill. 

Lawrlwythwch y pecyn swydd o’n  gwefan www.crpowys.co.uk neu ffonio 01686 620760 

Dyddiad cau: 12pm 18 Ionawr 2021  Dyddiad cyfweliadau: 25 Ionawr 2021

icnn logo