mywelshpool logo
jobs page link image
follow us on facebook  follow us on twitter
Saturday
13  July

Barcud are recruiting

 
16/05/2024 @ 12:40

JOB VACANCY

Barcud is a not for profit housing association, formed on the 1st of November 2020 following the merger of Tai Ceredigion and Mid Wales Housing Association, including three subsidiary companies. Our passion is to provide an excellent service.

Barcud currently have vacancies for the following roles, all based in either Lampeter, Aberystwyth or Newtown:

Health and Safety Manager

Senior Contract Officer

Compliancy Officer

For further information and to apply, go to www.barcud.cymru , e-mail jobs@barcud.cymru  or call 0300 111 3030.

SWYDD WAG

Cymdeithas dai dielw yw Barcud, ffurfwyd ar y 1af o Dachwedd 2020 yn dilyn uno Tai Ceredigion a Chymdeithas Tai Canolbarth Cymru, gan gynnwys tri o is-gwmnïau. Ein hangerdd yw darparu gwasanaeth  rhagorol.

Ar hyn o bryd mae gan Barcud y swyddi gwag canlynol, sydd wedi’i leoli yn Llanbedr Pont Steffan, Aberystwyth neu Y Drenewydd:

Health and Safety Manager

Uwch Swyddog Contractau

Swyddog Cydymffurfiaeth

Am wybodaeth bellach ac i ymgeisio, ewch i www.barcud.cymru , e-bostio recruitment@barcud.cymru  neu galwch 0300 111 3030.