mobile phone link image
jobs page link image
 
follow us on facebook follow us on twitter
day
00  Month

Caseworker Required

 
Created on 02/12/2021 @ 15:34


Caseworker

Fixed Term until 31st March 2023

35 hours per week (£25,894 - £31,648)

Do you have an understanding of the needs of older and/or disabled people particularly within the farming community?

The role involves home visits across mid and south Powys,

enabling clients to make decisions on repairs, improvements or adaptations to their homes, reviewing personal finances and sourcing funding.

Further details: www.crpowys.co.uk or call 0300 111 3333.

Closing date: 12 Noon 13 December 2021

Interview date: 16 December 2021

Gweithiwr Achos 

Cyfnod Sefydlog tan 31 Mawrth 2023 

35 awr yr wythnos  (£25,894 - £31,648)

Oes gennych chi ddealltwriaeth o anghenion pobl hŷn a/neu anabl yn enwedig yn y gymuned ffermio?

Mae'r rôl yn cynnwys ymweliadau cartref ar draws canol a de Powys, gan alluogi cleientiaid i wneud penderfyniadau ar atgyweiriadau, gwelliannau neu addasiadau i'w cartrefi, adolygu cyllid personol a dod o hyd i gyllid.

Manylion pellach: www.crpowys.co.uk neu ffonio 0300 111 3333.

Dyddiad cau: 12 canol-dydd 13 Rhagfyr 2021 

Dyddiad Cyfweliadau: 16 Rhagfyr 2021

icnn logo